cbetta.com
Fastest source of information about UK company directors

List of 1 181 company directors from Long Compton - CV36 5.


< Prev 1... 2 3 4 5 6 7 8 ...60 Next >

Company directors from Long Compton - CV36 5


LUCINDA CLAIRE MIESEGAES

LUCINDA CLAIRE MIESEGAES

Born: 1968

SAINT DENNIS FARM HONINGTON, SHIPSTON ON STOUR

SIMON JAMES VICTOR MIESEGAES

SIMON JAMES VICTOR MIESEGAES

Born: 1964

SAINT DENNIS FARM HONINGTON, SHIPSTON ON STOUR

PATRICK WILLIAM MAULE RAMSAY

PATRICK WILLIAM MAULE RAMSAY

Born: 1951

BURMINGTON GRANGE CHERINGTON, SHIPSTON-ON-STOUR

LIONEL ANTHONY EDWARDS

LIONEL ANTHONY EDWARDS

Born: 1944

WINCOTT HILL FARM WHICHFORD, SHIPSTON ON STOUR

TIM BRIGGS

TIM BRIGGS

Born: 1959

11 THE LONG CLOSE, STOURTON

JULIA BRIGGS

JULIA BRIGGS

Born: 1959

11 THE LONG CLOSE, STOURTON

HYWEL RICHARD FURN DAVIES

HYWEL RICHARD FURN DAVIES

Born: 1967

THE WILLOW HOUSE GREAT WALFORD, SHIPSTON-ON-STOUR

ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA

ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA

Born: 1975

BRICKYARD COTTAGE LITTLE WOLFORD, SHIPSTON ON STOUR

ARCADIO JOAQUIM FILHO

ARCADIO JOAQUIM FILHO

Born: 1951

BRICKYARD COTTAGE LITTLE WOLFORD, SHIPSTON ON STOUR

KHALID MUSTAFA ABBAD

KHALID MUSTAFA ABBAD

Born: 1967

BRICKYARD COTTAGE LITTLE WOLFORD, SHIPSTON ON STOUR

SAMANTHA KAREN JEWELL

SAMANTHA KAREN JEWELL

Born: 1990

1 BROOK COTTAGES WILLINGTON, SHIPSTON ON STOUR

MAHMOUD HASAN SHIKHA

MAHMOUD HASAN SHIKHA

Born: 1966

BRICKYARD COTTAGE LITTLE WOLFORD, SHIPSTON ON STOUR

AMJAD NEMR SHMLAK

AMJAD NEMR SHMLAK

Born: 1968

BRICKYARD COTTAGE LITTLE WOLFORD, SHIPSTON ON STOUR

ROGER KENNETH MAYCOCK

ROGER KENNETH MAYCOCK

Born: 1942

THE MILL HOUSE STOURTON, SHIPSTON ON STOUR

WILLIAM JOHN BROWN

WILLIAM JOHN BROWN

Born: 1946

WALNUT TREE BUNGALOW BOSLEY CLOSE, SHIPSTON ON STOUR

DAVID FORD COPLESTONE

DAVID FORD COPLESTONE

Born: 1930

THE BYRE 4 MANOR BARNS, BARCHESTON

BERNARD COOK

BERNARD COOK

Born: 1944

FERNDALE COTTAGE ASCOTT ROAD WHICHFORD, SHIPSTON ON STOUR

JOHN NISHOLAS CLEGG

JOHN NISHOLAS CLEGG

Born: 1962

HONEY HOUSE VICARAGE LANE, LONG COMPTON, SHIPSTON ON STOUR

JOHN NISHOLAS CLEGG

JOHN NISHOLAS CLEGG

Born: 1962

HONEY HOUSE VICARAGE LANE, LONG COMPTON, SHIPSTON ON STOUR

JENNIFER KATHLEEN BELLO

JENNIFER KATHLEEN BELLO

Born: 1952

12 THE LONG CLOSE WHICHFORD ROAD, STOURTON